Text to Binary

En konverterare från text till binärt och tillbaka

%

Design

%

Programmering

Projektet

Text to Binary är ett projekt vars syfte var att lära sig hantera binära tal i JavaScript. Till en början var det bara ren JavaScript som skrevs, men när den biten var klar, så kändes det som att man kunde lägga till lite mer. Bland annat så las det till relevanta meta-tags, som var bland annat baserade på Open Graph. Logga skapades även, och en ordentlig CSS (stil) applicerades.

Lärdomar

  • Kunna hantera metadata
  • Formsätta en produkt som helhet

 

/Tobias Skarhed

Text to Binary

Visa sidan